Background image

terug

Vraag 4

Bij deze opdracht gebruik je bijlage "Mobiele jongeren".

Deze maand geven jullie een schoolkrant uit met het thema 'telefoneren'. Jij zit in de redactie. De andere redactieleden geven hun visie op het belgedrag in het heden en in de toekomst. Jouw bijdrage gaat over het belgedrag van jongeren in 2002. De gegevens uit het krantenartikel gebruik je voor je eigen artikel.

  • Schrijf op examenpapier je artikel. Noem twee verschillen in belgedrag tussen jongens en meisjes (zie alinea 2.) Daarnaast geef je met twee voorbeelden uit alinea 5 aan waarom Jo Groebel het een goed communicatiemiddel vindt in het sociale verkeer tussen jongeren. Geef met drie voorbeelden uit alinea 9 aan waarom jongeren de voorkeur geven aan het sms'en boven het gewone bellen. Vertel wat je vindt van het feit dat steeds meer basisschoolleerlingen een mobiele telefoon hebben. In het slot van je artikel geef je met twee voorbeelden uit alinea 4 aan, waarom het mobieltje een statussymbool is volgens Jo Groebel. Gebruik ten minste drie tussenkopjes in je artikel.

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: Mobiele jongeren