Background image

terug

Vraag 26

Schrijf het artikel voor de schoolkrant. Gebruik daarvoor de gegevens uit de tekst op de vorige bladzijde en eventueel de tekst Eten en snoep bekennen kleur. Je mag ook zelf gegevens inbrengen.
Besteed in jouw artikel aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • de aanleiding voor je tekst: opening nieuw schoolgebouw en nieuw aanbod kantine;
  • de werkgroep;
  • de reden voor een gezond aanbod in de kantine;
  • het belang van gezond eten;
  • twee elementen die de basis vormen voor een gezond gewicht en lichaam;
  • twee voorbeelden van ongezond eten;
  • twee voorbeelden van gezond eten;
  • het percentage jongeren dat lijdt aan overgewicht;
  • verwijzing naar website voor meer informatie.
Maak er een samenhangend geheel van en zet er een passende titel boven.
Zet je naam onder het artikel en vermeld je school en klas.

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: Schrijfopdracht