Background image

terug

Vraag 12

Samenvattingsopdracht
Vat de tekst ‘Groen’ piepschuim helpt verpakkers aan beter imago samen in maximaal 125 woorden.
Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende punten:

  1. om welke redenen het nieuwe product groen piepschuim genoemd wordt;
  2. wat de meest gebruikte toepassingen van piepschuim zijn;
  3. wat de aanleiding en de redenen voor Noordegraaf zijn geweest voor de omschakeling van zijn bedrijf;
  4. wat de twee belangrijkste stoffen zijn die gebruikt worden voor de productie van groen piepschuim;
  5. waarom steeds meer bedrijven, ondanks de prijs, toch het groene piepschuim zullen gaan gebruiken.

Maak er een samenhangend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. Noem geen voorbeelden. Tel het aantal woorden en noteer dat onder je samenvatting. Zet de titel erboven.

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: 'Groen' piepschuim helpt verpakkers aan beter imago