Background image

terug

HAVO---Fries-1-en-Fries-1,2---2004---Tijdvak-1

Dit examen bevat 3 opgaven. Hieronder kunnen de opgaven van dit eindexamen bekeken worden.

  1. Rottweilers
  2. Simmerske lûden oer Fryske sporten
  3. Stimulânsen om Frysk yn ’e rjochtseal te brûken strienedich

Wil je dit hele examen oefenen dan kan je op button hieronder klikken.