Background image

terug

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Basisberoepsgerichte Leerweg

vmbo bb wordt afgesloten met een centraal schriftelijk eindexamen. Als je de examens en schoolexamens voor deze vakken met succes afrond krijg je het Vmbo bb diploma.

Kies hieronder een vak om te zien welke eindexamens er beschikbaar zijn.

Examentrainers.nl heeft voor het vmbo bb-diploma 63 vakken beschikbaar. Voor al deze vakken kunnen hele oefenexamens geoefend worden of kan adaptief getraind worden.