Background image

terug

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Kaderberoepsgerichte Leerweg

vmbo kb wordt afgesloten met een centraal schriftelijk eindexamen. Als je de examens en schoolexamens voor deze vakken met succes afrond krijg je het Vmbo kb diploma.

Kies hieronder een vak om te zien welke eindexamens er beschikbaar zijn.

Examentrainers.nl heeft voor het vmbo kb-diploma 64 vakken beschikbaar. Voor al deze vakken kunnen hele oefenexamens geoefend worden of kan adaptief getraind worden.