Background image

terug

Leerling biedt luisterend oor

Leerling biedt luisterend oor

Het Spectrum College in Utrecht heeft sinds het begin van dit jaar vertrouwensleerlingen, bij wie leerlingen kunnen aankloppen met problemen. Eén van hen is Sadia Bourich (14).
Ze zit in de tweede klas van het vmbo. De Maarssense locatie van het Spectrum College wacht eerst op de resultaten in Utrecht. Deze worden aan het eind van dit schooljaar geëvalueerd. Mogelijk starten de vertrouwensleerlingen dan in Maarssen.


Van een onzer verslaggevers
Utrecht/Maarssen


1 Ik zit op het Spectrum College. Sinds kort    Spreekuur
 ben ik een van de tien vertrouwensleerlingen op4 Elke dag houden twee vertrouwensleerlingen
 het Utrechtse Spectrum College. Dat houdt in dat van het Spectrum College spreekuur. Leerlingen
 ik medeleerlingen probeer te helpen met het kunnen dan binnenkomen om te praten. Het kan
 oplossen van problemen, tenminste als zij dat ook gaan over problemen thuis, met je ouders of
 willen. Net als op andere scholen zijn er bij ons gewoon over waar je als meisje of jongen mee
 jongens en meisjes met problemen en wordt er kan zitten. Het is de bedoeling dat de
 gepest. Een van de docenten heeft het initiatief vertrouwensleerlingen oplossingen zoeken. Als
 genomen daar wat aan te doen. In Amerika en het te lastig is dan kunnen we de hulp inroepen
 Engeland doen ze dat al een paar jaar in samen- van de docent die ons ondersteunt en heeft
 werking met vertrouwensleerlingen en het werkt opgeleid.
 goed. Dat moet dus ook bij ons kunnen.5 Vorig jaar waren er natuurlijk ook problemen
  op school. Toen heb ik ook al met leerlingen
 Het zit in me gesproken. Op het Spectrum College is de sfeer
2 Ik voelde me meteen aangesproken om behoorlijk open. Nu is het wel handig dat
 vertrouwensleerling te worden. Ik begrijp mensen iedereen weet dat er tien vertrouwensleerlingen
 goed en help ze graag. Dat zit in me. Ook thuis zijn bij wie ze aan kunnen kloppen.
 probeer ik te bemiddelen als mijn zusjes of mijn6 We zijn een echt team. Als ik zelf een pro-
 ouders ruzie maken, zodat het weer goed komt. bleem heb, ga ik ook naar een van de
 Dat is natuurlijk nog niet genoeg om vertrou- vertrouwensleerlingen toe. We hebben een
 wensleerling te worden. Ik heb daar, samen met geheimhoudingsplicht. Maar als het echt te
 de andere leerlingen die het wilden worden, een moeilijk wordt om het op te lossen, dan mogen
 cursus voor gevolgd. Daar heb ik geleerd hoe je we er iemand anders bij halen. Ik heb dat zelf nog
 de mensen het best kunt benaderen en op welke niet meegemaakt, we zijn nog maar net bezig.
 manier je hun de vragen moet stellen, zodat je 
 erachter komt wat er werkelijk aan de hand is. Ik Voorbeeld voor anderen
 vind het een plicht voor mezelf om dit te doen. Ik7 Het geeft een heel fijn gevoel als je merkt dat
 weet dat ik het goed kan, dan is het logisch dat ik je iemand hebt geholpen. Als vertrouwenspersoon
 er ook wat mee doe. ben je natuurlijk wel een voorbeeld voor andere
3 Vorige week heb ik nog een ruzietje opgelost. leerlingen. Dat houdt in dat je je wel een beetje
 Twee meisjes waren aan het vechten op de gang. moet gedragen. Anders kunnen anderen jou niet
 Ik heb ze aangesproken en daarna hebben we het echt vertrouwen.
 uitgepraat. Maar ik loop natuurlijk niet de hele8 Na mijn schooltijd wil ik verder leren. Ik wil
 dag door de school om problemen op te zoeken. bijvoorbeeld best graag stewardess worden. Het
 En als ik merk dat ze niet willen dat ik me ermee mensen helpen zit in me en dat komt bij zo'n
 bemoei, dan doe ik dat niet. Ik vraag van tevoren beroep prima van pas. Het zal nog moeilijk
 of ze willen dat het wordt opgelost. Willen ze dat worden om ook echt stewardess te worden, omdat
 niet, dan raad ik ze aan om wat minder met elkaar je daar minimaal havo voor moet hebben gedaan.
 om te gaan. Ik ga me verder niet opdringen. Misschien dat het me lukt. Dat zou heel mooi
  zijn.

naar een artikel uit het Utrechts Nieuwsblad 2001