Background image

terug

Vraag 29

In regel 4 beweert het vuilverwerkingsbedrijf dat de eerste tien jaar 5760 kWh elektriciteit per dag kan worden opgewekt.

Laat met een berekening zien dat deze conclusie overeen komt met de gegevens in de regels 1 tot en met 3.

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: BROEIKASGASSEN