Background image

terug

Vraag 26

Uit de tekst kan worden opgemaakt dat het bruin worden van fruit een chemische reactie is. De stoffen die bij deze reactie betrokken zijn worden vrij algemeen beschreven.
→ Hoe worden in de tekst de beginstof(fen) en de reactieproduct(en) van deze reactie beschreven?
Noteer je antwoord als volgt:
beginstof(fen): …
reactieproduct(en): …

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: Bruin fruit