Background image

terug

Vraag 14

Wanneer je bij vraag 13 geen antwoord gevonden hebt, neem dan bij vraag 14 aan dat de lengte van AS gelijk is aan 20,8 cm.

Hieronder zie je een piramide met de gegeven gelijkzijdige driehoek ABC als grondvlak. De opstaande ribben zijn 28 cm.

Bereken hoeveel cm de hoogte DS van de piramide is. Schrijf je berekening op.