Background image

terug

Vraag 15

Vrouwen verdienen minder dan mannen in gelijkwaardige functies. In alinea's 3 en 4 worden daarvoor twee verklaringen gegeven.

Noem deze twee verklaringen.
Gebruik per verklaring niet meer dan 20 woorden.

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: Beloningsverschillen