Background image

terug

Vraag 12

Buiten de inleiding en het slot kunnen we tekst verdelen in drie delen:
deel 1: alinea's 2 tot en met 5
deel 2: alinea's 6 en 7
deel 3: alinea's 8 en 9.
Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 1? (alinea's 2-5)

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: Beloningsverschillen