Background image

terug

Vraag 21

De formule van etheen kan afgeleid worden uit de beschrijving van de moderne manier van bereiding van alcohol.
Wat is de formule van etheen?

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: ALCOHOL