Background image

terug

Vraag 28

Hoe groot is het volumepercentage methaan als de afvalhoop in de stabiele toestand is gekomen?

Sommige vuilstortplaatsen in Nederland vangen het stortgas op. Het wordt in een nabijgelegen stortgasfabriek gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Op de website van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen staat onder andere het volgende over de vuilstortplaats en de stortgasfabriek in Usquert:

1 De stortgasproductie is voor de eerste 10 jaar geschat op 120 m³/uur en in de
2 daarop volgende 5 jaar aflopend naar 80 m³/uur. Van iedere m³ stortgas kan
3 door het elektriciteitsbedrijf 2 kWh elektriciteit worden geproduceerd.
4 Dit betekent dat er de eerste 10 jaar per dag 5760 kWh elektriciteit kan worden
5 opgewekt. Dit is voldoende voor ongeveer 720 huishoudens.

naar: www.vvwng.nl/storten3.htm

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: BROEIKASGASSEN