Background image

terug

Vraag 27

In periode 3 worden stoffen van het afval omgezet in koolstofdioxide en methaan. Hieronder is de vergelijking van een reactie die in periode 3 optreedt, onvolledig weergegeven:

… C3H6O3 → … CO2 + … CH4

Neem deze onvolledige reactievergelijking over en vul de juiste coëfficiënten in.

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: BROEIKASGASSEN