Background image

terug

Vraag 26

Koolstofdioxide ontstaat ook bij het rotten van afval. Wanneer bij het rotten van afval onvoldoende zuurstof aanwezig is, ontstaat bovendien methaan (CH4). Van methaan is bekend dat het naar verhouding het broeikaseffect meer versterkt dan koolstofdioxide. Het gas dat bij het rotten van afval uit een vuilstortplaats kan worden gewonnen, wordt ‘stortgas’ genoemd. In het diagram op de volgende pagina is de samenstelling van het stortgas uitgezet tegen de tijd na het storten van het afval.


Waar kan de samenstelling van lucht in bovenstaand diagram worden afgelezen?

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: BROEIKASGASSEN