Background image

terug

Vraag 25

Door menselijke activiteiten komt tegenwoordig zóveel koolstofdioxide vrij dat het natuurlijk evenwicht wordt verstoord. Het broeikaseffect wordt daardoor versterkt zodat er allerlei maatregelen nodig zijn om dit tegen te gaan.
Noem een manier om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen.

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: BROEIKASGASSEN