Background image

terug

Vraag 22

Koolstofdioxide is een ander broeikasgas. Het komt onder andere vrij bij allerlei verbrandingen. Koolstofdioxide wordt in verschillende processen opnieuw gebonden. Planten gebruiken koolstofdioxide in de fotosynthese. Daarbij reageren water en koolstofdioxide tot glucose (C6H12O6) en zuurstof. Ook door de reactie met calciumsilicaat in het aardoppervlak verdwijnt koolstofdioxide uit de atmosfeer.
De vergelijking van de reactie die daarbij optreedt, is:

CaSiO3 + CO2 → CaCO3 + SiO2

Geef de reactievergelijking van de fotosynthese.

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: BROEIKASGASSEN