Background image

terug

Vraag 44

Marlies merkt op dat ook melkzuur een neerslag zou kunnen geven met zilvernitraat.

Beschrijf een experiment dat Pieter kan doen om vast te stellen of melkzuur ook een neerslag met zilvernitraat geeft.
Noem daarbij de handelingen die Pieter moet verrichten en de waarnemingen die hij moet doen.