Background image

terug

SWOT-analyse

Met een SWOT-analyse worden de sterke (strenghts) en zwakke (weaknesses) punten, kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) geanalyseerd. Vereenvoudigd wordt dit ook wel een sterkte-zwakte analyse genoemd.

Op examentrainers.nl kan je voor ieder vak, maar ook voor ieder kanaal een analyse uit laten voeren. Je ziet dan direct in welke onderwerpen, vaardigheden, leerstijlen en eindtermen je sterk en zwak bent. Zo kan je extra oefenen op examenonderwerpen waar je zwak in bent en minder aandacht besteden aan eindtermen waar je al sterk in bent.

Deze quickscan geeft op een snelle manier feedback op jouw persoonlijke voorbereiding voor het examen.

Analyses