Background image

terug

Vraag 2

Bij deze opdracht gebruik je bijlage "Leerling biedt luisterend oor".

Naar het voorbeeld van het Spectrum College in Utrecht wil jij op jouw school ook starten met een groep vertrouwensleerlingen. Op school heb je al enkele enthousiaste leerlingen gevonden die ook graag mee willen doen. Jij vraagt de ouderraad om toestemming en financiële ondersteuning.

  • Schrijf, ook namens de andere leerlingen, op examenpapier een brief aan de voorzitter van de ouderraad. Je vertelt wat de belangrijkste taak is van vertrouwensleerlingen en je bespreekt ten minste twee voorbeelden van problemen die jullie willen oplossen. Daarvoor haal je één voorbeeld uit bijlage "Leerling biedt luisterend oor" en één bedenk je zelf. Je bespreekt de manier waarop jullie met problemen van medeleerlingen willen omgaan (zie alinea 4). Je gaat daarbij ook in op de situatie waarin jullie docenten gaan inschakelen bij jullie werk (zie alinea 6). Je vraagt financiële ondersteuning voor een cursus over de taken van vertrouwensleerlingen. Ter informatie stuur je bijlage "Leerling biedt luisterend oor" mee als bijlage. Het adres van de school is Oudedijk 24, 5668 BS in jouw woonplaats.
Je brief telt ongeveer 200 woorden.

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: Leerling biedt luisterend oor