Background image

terug

Vraag 1

Gebruik bij de beantwoording van de volgende 2 vragen zo nodig de bijlage.

Het slachtoffer gebruikte een verkeerd blusmiddel, waardoor een steekvlam ontstond.

Door welke oorzaak werd de brand erger en ontstond de steekvlam?

terug

Bijlage(n)

Bij deze vraag worden één of meerdere bijlagen gebruikt.

Bijlage: Brandwonden bij vlam in de pan